29.05.2024
יום רביעי
14:00-08:30

המחלקה להוראה: יום למידה

29.05.2024 בשעה 14:00-08:30
30.05.2024
יום חמישי
19:30-18:00
02.06.2024
יום ראשון
14:30-13:30
04.06.2024
יום שלישי
15:00-10:00
05.06.2024
יום רביעי
13:30-12:00
06.06.2024
יום חמישי
19:30-18:00

מועדון הספר: בני מר | "סמוצ'ה"

06.06.2024 בשעה 19:30-18:00
09.06.2024
יום ראשון
14:30-13:30
10.06.2024
יום שני
14:30-09:00
10.06.2024
יום שני
12:00-11:30