03.06.2019
יום שני
21:00-19:00
קמפוס תל אביב

סדנת ניצוח תואר ראשון

אוכלוסיית היעד: סטודנטים לתואר ראשון בחינוך מזויקלי חדר: 418 באחריות פרופ' רון זרחי
03.06.2019 בשעה 21:00-19:00
04.06.2019
יום שלישי
21:00-18:30
קמפוס תל אביב

טקס בוגרים תואר ראשון

אוכלוסיית היעד: בוגרים יתקיים בחצר הקדמית באחריות מזכירות אקדמית
04.06.2019 בשעה 21:00-18:30
05.06.2019
יום רביעי
18:00-08:00
קמפוס תל אביב

היצגי גמר בתוכנית לגיל הרך

אוכלוסיית היעד: שנה ג' בתוכנית לגיל הרך ובחמ"ד באולמות ג, ד באחריות ד"ר פנינת טל
05.06.2019 בשעה 18:00-08:00
05.06.2019
יום רביעי
16:00-14:30
קמפוס תל אביב

רביעי מוזיקלי בלוינסקי: יבול סטודנטים

אוכלוסיית היעד: כל הסטודנטים בפקולטה לחינוך מוזיקלי חדר: אודיטוריום באחריות ד"ר יפעת שוחט
05.06.2019 בשעה 16:00-14:30
05.06.2019
יום רביעי
15:30-13:30
קמפוס תל אביב

יום פתוח בפקולטה לחינוך מוזיקלי - 5.6.2019

בפקולטה לחינוך מוזיקלי מיועד למתעניינים באחריות הפקולטה לחינוך מוזיקלי ומחלקת השיווק
05.06.2019 בשעה 15:30-13:30
06.06.2019
יום חמישי
21:00-18:30
קמפוס תל אביב

טקס מוסמכים תואר שני

אוכלוסיית היעד: מוסמכים יתקיים בחצר הקדמית באחריות מזכירות אקדמית
06.06.2019 בשעה 21:00-18:30
06.06.2019
יום חמישי
17:45-14:30
קמפוס תל אביב

חזרת מקהלה 6.6.2019

בחדר 418 באחריות פרופ' רון זרחי
06.06.2019 בשעה 17:45-14:30
06.06.2019
יום חמישי
14:15-13:15

פעילות בנושא נגישות

אוכלוסיית היעד: כל באי המכללה יתקיים בקמפוס אילת באחריות מית"ר  
06.06.2019 בשעה 14:15-13:15
11.06.2019
יום שלישי
17:00-08:00
קמפוס תל אביב

בזאר 11.6.2019

אוכלוסיית היעד: כל הסטודנטים יתקיים ברחבת הכניסה באחריות אגודת הסטודנטים  
11.06.2019 בשעה 17:00-08:00
11.06.2019
יום שלישי
16:00-08:00
קמפוס תל אביב

היצגי גמר בתוכניות התואר השני בגיל הרך ובחינוך המיוחד

אוכלוסיית היעד: סטודנטים בתוכניות התואר השני בגיל הרך ובחינוך המיוחד חדרים: אודיטוריום + 6 כיתות באחריות ד"ר קלודי טל וד"ר רבקה הלל
11.06.2019 בשעה 16:00-08:00