16.06.2024
יום ראשון
15:00-13:30

אגודת הסטודנטים: מסיבת סוף השנה

הפסקה מורחבת
16.06.2024 בשעה 15:00-13:30
17.06.2024
יום שני
21:00-18:00

טקס הענקת תואר ראשון

17.06.2024 בשעה 21:00-18:00
18.06.2024
יום שלישי
15:00-09:00
18.06.2024
יום שלישי
21:00-18:00

טקס הענקת תואר שני

18.06.2024 בשעה 21:00-18:00
19.06.2024
יום רביעי
16:00-09:00
19.06.2024
יום רביעי
16:00-14:30
19.06.2024
יום רביעי
20:30-19:00
20.06.2024
יום חמישי
14:30-13:30
26.06.2024
יום רביעי
21:30-19:30
27.06.2024
יום חמישי
14:00-08:00

יום סגל לציון סוף השנה

27.06.2024 בשעה 14:00-08:00