22.06.2020
יום שני
13:30-12:00
קמפוס תל אביב

קונצרט יבול סטודנטים 3

מיועד לסטודנטים בתואר ראשון בחינוך מוזיקלי באודיטוריום     יבול סטודנטים סטודנטים בפקולטה לחינוך מוזיקלי בביצועים חיים ליצירות מופת   יום רביעי 22.6.2020 16:00-14:30 באודיטוריום   הזכות לשינויים שמורה למכללת לוינסקי לחינוך. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לצלם את האירוע ואת המשתתפים בו ולעשות בצילומים אלו שימוש באתר המכללה או בפרסומים שונים מטעמה. כל הבוחר להשתתף באירוע נותן את הסכמתו לכך.  
22.06.2020 בשעה 13:30-12:00
22.06.2020
יום שני
17:45-16:15
קמפוס תל אביב

קונצרט סדנת ניצוח תואר ראשון

מיועד לסטודנטים בתואר ראשון בחינוך מוזיקלי ב 418
22.06.2020 בשעה 17:45-16:15
24.06.2020
יום רביעי
18:00-08:00
קמפוס תל אביב

כנס היצגים בתוכנית תואר שני בחינוך מוזיקלי

מיועד לסטודנטים בתוכנית התואר השני בחינוך מוזיקלי ב 418
24.06.2020 בשעה 18:00-08:00
24.06.2020
יום רביעי
16:00-14:30
קמפוס תל אביב

רביעי מוזיקלי 14: קונצרט יבול סטודנטים 4

מיועד לסטודנטים בפקולטה לחינוך מוזיקלי באודיטוריום + אולמות א-ב     הפקולטה לחינוך מוזיקלי רביעי מוזיקלי סדרת מפגשים בתחומי המוזיקה, המוזיקולוגיה והחינוך המוזיקלי בשנה האקדמית תש"ף   יבול סטודנטים סטודנטים בפקולטה לחינוך מוזיקלי בביצועים חיים ליצירות מופת
24.06.2020 בשעה 16:00-14:30
24.06.2020
יום רביעי
17:00-08:00
קמפוס תל אביב

היצגי עבודות גמר בתוכנית התואר השני בהוראה ולמידה

מיועד לסטודנטים בשנים א-ב בתוכנית באולם ד
24.06.2020 בשעה 17:00-08:00
24.06.2020
יום רביעי
18:00-08:00
קמפוס תל אביב

היצגי פרויקטים בתוכנית התואר הראשון בחינוך לגיל הרך

מיועד לסטודנטים בשנים א-ג בתוכנית מיקום יפורסם בהמשך
24.06.2020 בשעה 18:00-08:00
24.06.2020
יום רביעי
17:00-09:30
קמפוס תל אביב

כנס היצגים בתוכנית התואר השני בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית

מיועד למרצים ולסטודנטים בתוכנית בחדר 424
24.06.2020 בשעה 17:00-09:30
24.06.2020
יום רביעי
11:00-09:30
קמפוס תל אביב

הפקולטה לחינוך מוזיקלי: כיתה כמקהלה 3

מיועד לסטודנטים בפקולטה לחינוך מוזיקלי ולתלמידי המקהלות בבתי הספר באודיטוריום
24.06.2020 בשעה 11:00-09:30
25.06.2020
יום חמישי
15:00-07:00
קמפוס תל אביב

יריד דוכנים

מיועד לכל באי המכללה בחצר הקדמית
25.06.2020 בשעה 15:00-07:00
25.06.2020
יום חמישי
14:30-13:30
קמפוס תל אביב

הפסקה פעילה

מיועד לכל באי המכללה בחצר הקדמית
25.06.2020 בשעה 14:30-13:30