15.05.2023
יום שני
14:00-08:30

המחלקה להוראה: יום למידה

15.05.2023 בשעה 14:00-08:30
15.05.2023
יום שני
23:00-20:00
18.05.2023
יום חמישי
14:00-12:00
21.05.2023
יום ראשון
12:00-11:00
21.05.2023
יום ראשון
14:30-13:30
23.05.2023
יום שלישי
14:30-13:30
23.05.2023
יום שלישי
19:00-16:00
24.05.2023
יום רביעי
16:00-14:30

הפקולטה לחינוך מוזיקלי: רביעי מוזיקלי בלוינסקי

החינוך המוזיקלי בישראל - עבר, הווה, עתיד סקירה פנורמית של סיפורו של החינוך המוזיקלי בישראל. ד"ר שרית טאובר תתאר את מרכיבי החינוך המוזיקלי ותפקידיהם במדינת ישראל הצעירה. תלמידי "בית הספר לאומנויות תל-אביב" ידגימו נגינה משותפת בכלי פדגוגי בשם "נבל הקסם". שולחן עגול בהנחייתה
24.05.2023 בשעה 16:00-14:30