13.06.2023
יום שלישי
18:30-16:30

המחלקה לחינוך: סדרת הרצאות אורח

במתכונת מקוונת
13.06.2023 בשעה 18:30-16:30
14.06.2023
יום רביעי
12:00-08:00
14.06.2023
יום רביעי
20:30-19:00

בית המדרש הפתוח של החוג למקרא

במתכונת מקוונת
14.06.2023 בשעה 20:30-19:00
15.06.2023
יום חמישי
12:00-08:00
18.06.2023
יום ראשון
14:30-13:30
19.06.2023
יום שני
12:00-09:00
19.06.2023
יום שני
12:00-08:00
20.06.2023
יום שלישי
16:00-09:00
20.06.2023
יום שלישי
12:00-09:00

יום מסכם בתוכנית לתואר ראשון בחינוך לבית הספר היסודי

לסטודנטים בתוכנית להסבת אקדמאים להוראה
20.06.2023 בשעה 12:00-09:00
21.06.2023
יום רביעי
11:45-08:45

יום מסכם בתוכנית לתואר ראשון בחינוך לבית הספר היסודי

לסטודנטים סדירים
21.06.2023 בשעה 11:45-08:45