אייקון סגל

מנהלת משאבי אנוש

עדי אונגר
טלפון: 03-6902407
דוא"ל: adiun@levinsky.ac.il
אייקון סגל

רכזת משאבי אנוש סגל מינהלי

אולגה לב
טלפון: 03-6901500
דוא"ל: OlgaLe2@levinsky.ac.il
אייקון סגל

רכזת משאבי אנוש סגל אקדמי

סמדר בן דוד
טלפון: 03-6902449
דוא"ל: smadarbe@levinsky.ac.il