אייקון סגל

מנהלת משאבי אנוש

ציפי גרומן
טלפון: 03-6902407
דוא"ל: tsipigr@levinsky.ac.il
אייקון סגל

רכזת משאבי אנוש בהוראה

עדי קישוני

טלפון: 03-6902434
דוא"ל:  adi.kishony@levinsky.ac.il
אייקון סגל

חשבת שכר משאבי אנוש

פנינה שלמוני
טלפון: 03-6901631
דוא"ל: pninash1@levinsky.ac.il
אייקון סגל

רכזת משאבי אנוש בהוראה

ברקת אברהם
טלפון: 03-6902449
דוא"ל: bareket@levinsky.ac.il
אייקון סגל

רכזת משאבי אנוש סגל מינהלי

מיכל רג'ואן
טלפון: 03-6901500
דוא"ל: michalra1@levinsky.ac.il