אייקון סגל

מנהלת משאבי אנוש

ציפי גרומן
טלפון: 03-6902407
דוא"ל: tsipigr@levinsky.ac.il
אייקון סגל

רכזת משאבי אנוש בהוראה

עדי קישוני

טלפון: 03-6902434
דוא"ל:  adi.kishony@levinsky.ac.il
אייקון סגל

רכזת משאבי אנוש בהוראה

נטע לי רז
טלפון: 03-6902449
דוא"ל: netalira@levinsky.ac.il
אייקון סגל

רכזת משאבי אנוש סגל מינהלי

מאיה קלוג
טלפון: 03-6901500
דוא"ל: mayakl@levinsky.ac.il