תואר שני בחינוך למורים שנולדו להוביל

כמהים לחזור ללמוד קורסים מעניינים?

בשנת הלימודים הקרובה נציע שני קורסים מתוך התואר השני בחינוך שיעניקו לכם 1 נ"ז כל אחד מהם בתואר השני במידה ותחלטו להמשיך ללמוד לאחת מתוכניות התואר השני במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס לוינסקי).

הקורסים יאפשרו לכם לקבל "טעימה" מהמרצים ומהתכנים הנלמדים בתואר השני בחינוך.
תאריך פתיחת הקורסים: 18.10.2020 עד 26.1.2021  (סמסטר א', תשפ"א)
מספר המקומות מוגבל

 

שם הקורס: אידיאולוגיה, ביקורת וחינוך
שם מרצה: ד"ר דוד אוהד
היקף הקורס: 1 ש"ש / נ"ז
פתיחת הקורס: 18.10.2020 | סיום הקורס: 26.1.2021 | ימי רביעי בשעות 17:45-16:15

מערכת ההכרה המכונה "אידיאולוגיה" נתפסת במרבית התיאוריות כיוצרת "תודעה מסולפת", כלומר כזו שפוגמת ביכולתו של האדם שמחזיק בה לראות נכוחה היבטים במציאות הסותרים את האידיאולוגיה שלו. המחשבה הביקורתית נתפסת כאחד הכלים החשובים להתגבר על כשל זה ככלל, ובשדה החינוך בפרט.

הקורס יציג את אידיאולוגיות-העל של החינוך ואת המענה שנותנים שני הזרמים של החשיבה הביקורתית בחינוך לכשלים אפשריים של אידיאולוגיות-על אלה: הפדגוגיה הביקורתית-רדיקלית השואפת לשינוי מהפכני של המציאות החברתית-פוליטית, והחינוך לחשיבה ביקורתית, הפועל בתוך החברה הנתונה ללא כוונות מהפכניות. הגישות יילמדו מתוך ניתוח והדגמת משמעות יישומן בשדה העבודה של הסטודנטים בהקשרי ההוראה הדיסציפלינרית והחינוך החברתי-ערכי הבלתי פורמלי בביה"ס כאחד, במטרה לעודד התבוננות רפלקטיבית של הסטודנטים על האידיאולוגיה החינוכית שמנחה אותם.

 

שם הקורס: פיתוח רגישות רב תרבותיות באמצעות PHOTO VOICE והגישה הנרטיבית
שם מרצה: ד"ר רבקה הלל-לביאן
היקף הקורס: 1 ש"ש / נ"ז
פתיחת הקורס: 18.10.2020 | סיום הקורס: 26.1.2021 | ימי שלישי בשעות 17:45-16:15

Photo voice היא מתודולוגיה במחקר איכותני שבאמצעותה אנשים יכולים לזהות, לייצג, ולשפר את קהילתם. Photo voice פותחה על ידי וונג ובוריס Wang and Burris) ,1994) באמצעותה חוקרים מספקים מצלמות למשתתפים מקבוצות מוחלשות או מודרות כדי שיוכלו לתעד נושאים חשובים להם באמצעות השימוש בצילום. טכניקה זו גם מציעה למשתתפים דרכים חדשות ורפלקטיביות לתפיסת העולם שסביבם וכן דרך לחקור את סביבתם ולייצגה במטרה לפעול לשינוי כחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית. השימוש בשיטות צילום עשוי לעזור לקבוצות מוחלשות לקרוא תגר על דעות קדומות על חוסר המיומנות שלהם כמקבלי החלטות או כאזרחים פעילים, והן עשויות לעזור בהדגשת יכולת הפעולה והחוסן שלהם ולא את היותם פגיעים. מטרת הקורס לחשוף את הלומדים לדרך העצמה אישית וחברתית של קבוצות, תוך אפשרות להתנסות בדרך זו בעצמם.

 

איך נרשמים?

מבצעים הרשמה מקוונת בלינק הבא >>

עלות הקורס הינה 65 ש"ח. התשלום במעמד ההרשמה בכרטיס אשראי בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט: 18-3 תשלומים.
הנרשמים לשני קורסים ישלמו 65 ש"ח במעמד ההרשמה המקוונת ולאחר מכן ישלמו 65 ש"ח נוספים מול מדור שכר לימוד בטל' 03-6901660

 

הקורסים מוכרים לגמול אישי או גמול באמצעות פתיחת יומן בהיקף 30 שעות.

הקורסים נלמדים במסלול "קורסים לאפסון". הלומדים בקורס יקבלו בסיומו אישור לימודים לעובדי הוראה על סיום הקורס.