תנאי קבלה לתוכניות הסבת אקדמאים להוראה

להלן סדרי ההרשמה לתוכניות להסבת אקדמאים. מועמדים מתאימים יוזמנו למפגש הסבר או לפגישת ייעוץ אישית עם יועצת אקדמית, לצורך מתן מידע לגבי לימודים ותוכנית הלימודים ובניית מודל אישי בהתאם להכרה בלימודים קודמים.

ניתן ליצור עימנו קשר טלפוני בימים ראשון-חמישי בשעות 18:30-8:30

בטלפון: 03-6901690 | בפקס: 03-6902423 | בדואר אלקטרוני: info@levinsky.ac.il

 

תנאי קבלה ללימודי תעודת הוראה

 • זכאות לתואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע 80 לפחות
 • זכאות לתואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר בתחומי מדעי החיים והמדעים המדויקים בציון ממוצע 70 לפחות
 • מבחן פנימי באנגלית למועמדים לתעודת הוראה באנגלית
 • בעלי תארים מוכרים מחו"ל יציגו אישור שקילה וציון 125 לפחות במבחן יע"ל ויחויבו בקורסי עולים בהיקף 4 ש"ש
 • בעלי תעודת בגרות ישראלית פטורים ממבחן יע"ל ומקורסי עולים

 

תנאי קבלה ללימודי תעודת הוראה בתוכנית דלתא למצטיינים

 • זכאות לתואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע 80 לפחות
  יתקבלו מועמדים בעלי תואר .B.Sc או  .B.A ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעלי תואר אקדמי מחו"ל  שקיבל הכרה מהאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך, במתמטיקה, / פיזיקה,  מחשבים, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים או הנדסת אווירונאוטיקה.
  תארים אחרים במקצועות עתירי מתמטיקה יישקלו לגופם.
 • בעלי תארים מוכרים מחו"ל יציגו אישור שקילה וציון 125 לפחות במבחן יע"ל ויחויבו בקורסי עולים בהיקף 4 ש"ש
 • בעלי תעודת בגרות ישראלית פטורים ממבחן יע"ל ומקורסי עולים

 

תנאי קבלה לתעודת הוראה במוזיקה

 • זכאות לתואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע 75 לפחות
 • לתעודת הוראה לבית הספר היסודי נדרשת זכאות לתואר אקדמי במוזיקה ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע 80 לפחות, כמו גם ותק בהוראה שלוש שנים לפחות (כולל במסגרות בלתי פורמליות)
 • לבעלי זכאות לתואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר בתחומי מדעי החיים והמדעים המדויקים נדרש ציון ממוצע 70 לפחות
 • בעלי תארים מוכרים מחו"ל יציגו אישור שקילה וציון 125 לפחות במבחן יע"ל ויחויבו בקורסי עולים בהיקף 4 ש"ש
 • בעלי תעודת בגרות ישראלית פטורים ממבחן יע"ל ומקורסי עולים

 

ללימודי תעודת הוראה במוזיקה לבעלי תואר מתחום שאינו מוזיקה יידרש:

 • עמידה במבחן קבלה
  המבחן יכלול את המרכיבים הבאים:
  מבחן בתאוריה של המוזיקה – דוגמה למבחן
  מבחן בפיתוח שמיעה – דוגמה למבחן
  ריאיון אישי וביצוע שירה ונגינה

מועמדים שלא יעמדו בבחינות הקבלה בתאוריה ובפיתוח שמיעה יידרשו להשתתף במכינת קיץ הנמשכת ארבעה שבועות (חמישה ימים בשבוע). הלימודים במכינה כרוכים בתשלום נוסף על שכר הלימוד השנתי. עמידה בכל תנאי המכינה תהווה תנאי לקבלת המועמדים לפקולטה לחינוך מוזיקלי. לפרטים על המכינה לחצו כאן

תנאי קבלה לתוכנית תואר שני מוסמך בהוראה M.Teach ותעודת הוראה

 • זכאות לתואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע 80 לפחות
 • שליטה בשפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים מקצועיים
 • ידע פורמלי בתחום ההתמחות במסגרת תואר ראשון ו/או השלמות דיסציפלינריות:
  • מועמד בעל תואר ראשון מתחום קרוב לאחת מההתמחויות הנלמדות, שיידרש להשלים פחות מ-8 ש"ש, יחל מיד את לימודי התואר השני (ללא שנת השלמה)
  • מועמד בעל תואר ראשון מתחום מרוחק מההתמחויות הנלמדות יידרש להשלמות בהיקף של עד 26 ש"שלימודים אלה יתקיימו במסגרת שנת השלמות הקודמת ללימודי התואר השני
  • סטודנטים הלומדים שנת השלמה נדרשים לסיים אותה בציון ממוצע של 80 לפחות

 

 

הסדרי הרשמה

 • טופס הרשמה – יש להקפיד למלא בו את כל הפרטים בכתב יד קריא
 • תעודת תואר ראשון ממוסד אקדמי ישראלי מוכר

לבעלי תואר אקדמי מחו"ל – הצגת תעודת תואר ראשון בצירוף אישור שקילה ממשרד החינוך

 • גיליונות ציונים רשמיים מלאים וסופיים כשהם חתומים על ידי המוסד
 • צילום תעודת זהות וספח
 • אישור רפואי בחתימת רופא ובחתימת המועמד (להורדה לחץ כאן)

 

יש להציג מסמכים מקוריים או העתקים חתומים "העתק נאמן למקור". המסמכים יצולמו במרכז ייעוץ והרשמה במידת הצורך.

מסמכים נוספים יתבקשו באופן פרטני במידת הצורך בהתאם למסלול הנלמד.

 

דמי הרשמה

 • תשלום דמי ההרשמה בסך 400 ש"ח ייעשה באחד מהאמצעים הבאים: מזומן, המחאה, כרטיס אשראי
 • דמי ההרשמה אינם נכללים בשכר הלימוד והם יפים להצגת מועמדות פעם אחת בלבד (תוקם פג בתום תקופת הרשמה אחת)
 • דמי ההרשמה נגבים עבור הטיפול בבקשות ההרשמה, הם אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים או לא מימש את זכותו ללמוד

 

ביטול הרשמה

מועמדים המבקשים לבטל הרשמתם יודיעו על כך בכתב למרכז ייעוץ והרשמה.

המועד הקובע לחישוב החזר/חיוב כספי לסטודנט, המבטל את הרשמתו, יהיה תאריך קבלת הודעתו בכתב.