כלים דיגיטליים ליצירה של היצגים - לסטודנטים

אחת מדרכי ההערכה החלופית, התומכת גם בלמידה מעמיקה, היא בנייה של תוצר (היצג) סביב הנושא הנלמד. ההיצג יכול להוות סיכום לתהליך חקר, להציג פרויקט סביב נושא מסוים, מטלה במהלך הקורס, לתעד תהליך, יומן מסע, פורטפוליו ועוד.

מהו היצג?

בנייה של תוצר סביב הנושא הנלמד מעמיקה את ההבנה ומרחיבה את הידע. ההיצג יכול להיות סיכום של תהליך חקר, הצגת פרויקט בנושא מסוים, מטלה במהלך הקורס, תיעוד תהליך, יומן מסע, פורטפוליו ועוד.

למה היצג?

• ההיצג הוא דרך ביטוי ייחודית וחווייתית.
• ההיצג מאפשר להתחבר באופן אישי אל הנושא הנלמד.
• ההיצג מאפשר להשתמש במדיה על כל גווניה ליצירת תוצר משמעותי ומעניין.
• אפשר לשתף את ההיצג עם המרצה ועם יתר הסטודנטים, ליצור שיח משמעותי על אודותיו ולקבל עליו משוב מצמיח.

איזה היצג אני רוצה להכין?

 אז איך מתחילים?

רצוי לשרטט מראש את מבנה ההיצג ולהגדיר: מה מטרת ההיצג? מה המסר שהוא מביא איתו?
מתוך המטרה העיקרית רצוי לגזור עד שלושה מסרים עיקריים אשר ברצונך להעביר אל קהל המשתתפים.

לדוגמה:

המטרה: הצגת תהליך העבודה שלי בגן הילדים לאורך השנה.
המסרים התומכים:
• תהליך מורכב הכולל עליות וירידות
• תהליך מספק באופן אישי

לאחר בחירת הפורמט, רצוי לבחור את האלמנט הוויזואלי שיתמוך בצורה הטובה ביותר במטרה.

להנחיה פדגוגית:
צוות היחידה לחדשנות בהוראה

03-6901646  |  ciet@levinsky.ac.il

היחידה לחדשנות במרכז להוראה חדשנית ומיטבית

להערות על המדריכים  |  einat.gil@levinsky.ac.il

טלפון

לתמיכה טכנית: 
צוות מערכות מידע

טלפון 03-6902473 

פתיחת פניה לתמיכה הטכנית בכתובת:

help.levinsky.ac.il

מדריך מקוון למוודל למרצה הכולל גם שימוש בזום