דגמי הוראה
שעון
דגמי הוראה לשיעור סינכרוני

בשיעור סינכרוני המרצה והסטודנטים נמצאים בביתם במועד מסוים שנקבע מראש, ומקיימים את השיעור ב"כיתה" וירטואלית באמצעות פלטפורמה מקוונת ללמידה סינכרונית, דוגמת Zoom.

קישור למדריך להמרת שיעור פא"פ לשיעור סינכרוני

בשיעור אסינכרוני המרצה והסטודנטים נמצאים בביתם. המרצה מעלה חומרים ופעילויות לימודיות לפלטפורמה ללמידה מקוונת אסינכרונית, דוגמת מוודל, והסטודנטים משתתפים בפעילות בזמן גמיש, במסגרת הזמן שהוקצה על ידי המרצה.

קישור למדריך להמרת שיעור פא"פ לשיעור אסינכרוני

שיעור היברידי משלב שיעור סינכרוני עם שיעור או פעילות אסינכרוניים, המתבצעים לפני או אחרי השיעור הסינכרוני.

להנחיה פדגוגית:
צוות היחידה לחדשנות בהוראה

03-6901646  |  ciet@levinsky.ac.il

היחידה לחדשנות במרכז להוראה חדשנית ומיטבית

להערות על המדריכים  |  einat.gil@levinsky.ac.il

טלפון

לתמיכה טכנית: 
צוות מערכות מידע

טלפון 03-6902473 

פתיחת פניה לתמיכה הטכנית בכתובת:

help.levinsky.ac.il

מדריך מקוון למוודל למרצה הכולל גם שימוש בזום