אתר זה נועד לתת מענה לצורך של הוראה ולמידה מרחוק במפגשי קורסים בשעת חירום כמו בימים רגועים.

הוראה ולמידה מרחוק
במכללת לוינסקי לחינוך

מודלים, כלים ודגמים להוראה מקוונת

להנחיה פדגוגית: צוות היחידה לחדשנות בהוראה 03-6901646  |  ciet@levinsky.ac.il היחידה לחדשנות במרכז להוראה חדשנית ומיטבית

להערות על המדריכים  |  ciet@levinsky.ac.il

טלפון

לתמיכה טכנית:
צוות מערכות מידע

טלפון 03-6902473 

פתיחת פניה לתמיכה הטכנית בכתובת:

help.levinsky.ac.il

מדריך מקוון למוודל למרצה הכולל גם שימוש בזום