10.04.2019
יום רביעי
16:00-14:00
קמפוס תל אביב

אירועי ביצוע


אוכלוסיית היעד: חלק מתלמידי הפקולטה לפי קביעת המרצים לנגינה ופיתוח קול

חדרים: 418, 410, 411

באחריות ד"ר צילה שורץ מדיני


להוספת האירוע ליומן
iCal
0