13.03.2019
יום רביעי
16:00-14:00
קמפוס תל אביב

אירועי ביצוע של הפקולטה לחינוך מוזיקלי


אוכלוסיית היעד: חלק מתלמידי הפקולטה לפי קביעת המרצים לנגינה ופיתוח קול

בחדר 418 + שני חדרי פסנתר

באחריות ד"ר צילה שורץ מדיני

 


להוספת האירוע ליומן
iCal
0