15.10.2023
יום ראשון
20:30-19:00

בית המדרש הפתוח של החוג למקרא – מפגש 1 (מקוון)להוספת האירוע ליומן
iCal
0