25.11.2018
יום ראשון
12:30-08:15
רחבת האודיטוריום

הוראה מכילה – אוכלוסיות מורכבות בחינוך הרגיל


באודיטוריום

באחריות הפקולטה לחינוך

הוראה מכילה – אוכלוסיות מורכבות בחינוך הרגיל

הזמנה

סדר יום

8:30-8:15 הרשמה

9:00-8:30 ברכות – ד"ר יעל קמחי, רקטור בפועל

10:30-9:00 אוכלוסיות מיוחדות בחינוך הרגיל – הלכה למעשה
פאנל של אנשי חינוך בהשתתפות:
אילון גוטר, תלמיד "בית ספר בטב"ע", בית עובד
דנה ארבל, סטודנטית במכללת לוינסקי לחינוך
יפעת גבישי, מורה בבית הספר "בבלי", תל-אביב
בני שטיין, מורה בבית הספר הדמוקרטי, הוד השרון
לבנה נוידרפר, מנהלת חט"ב "יגאל אלון", כפר סבא
ד"ר שירלי עצמון, מנהלת מרכז פסג"ה, נתניה
ד"ר רונית רמר, מרצה במכללת לוינסקי לחינוך ויועצת חינוכית לגיל הרך

מנחה: ד"ר אורלי הבל

11:00-10:30 הפסקה

12:00-11:00 מופע ושיח – תלמידי בית הספר "גיל" לתלמידים על ספקטרום האוטיזם

12:30-12:00 עד כאן ומכאן…


להוספת האירוע ליומן
iCal
0