27.06.2018
יום רביעי
17:15-09:30
חדר 424

הזמנה לכינוס היצגים בתוכנית לתואר שני .M.Ed חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית


הזמנה לכינוס היצגים בתוכנית לתואר שני .M.Ed

חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית

יום רביעי (י"ד בתמוז תשע"ח) 27 ביוני 2018

 

 תוכנית הכינוס

9:30–10:00  התכנסות (במבואה ליד חדר 424)
10:00–10:30 פתיחה (בחדר 424)
יו"ר: ד"ר עינב ארגמן
ברכות
פרופ' מיכל בלר, נשיאת מכללת לוינסקי לחינוך
פרופ' יוסי רענן, דיקן הפקולטה הרב-תחומית
ד"ר עינב ארגמן, ראש התוכנית לחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית
10:30–12:00 מושבים מקבילים
על שייכות וזהות (בחדר 424)
העדה הדרוזית ומערכת החינוך הדרוזית בישראל (בחדר 425)
משוררים וסופרים (בחדר 430)
עולים ושאינם צברים (בחדר 431)
12:00–12:15 הפסקת קפה (במבואה ליד חדר 424)
12:15–13:45 מושבים מקבילים
תלמידים עם צרכים מיוחדים (בחדר 424)
פדגוגיות "אחרות" (בחדר 425)
השכלה גבוהה והתבוננות רפלקטיבית בלימודים (בחדר 430)
התבוננות במרחב (בחדר 431)
13:45–14:45 הפסקת צוהריים (במבואה ליד חדר 424)
14:45–16:15 מושבים מקבילים
תלמידים בסיכון (בחדר 424)
האחר, הזר ועברית כשפה שנייה (בחדר 425)
השפה האנגלית (בחדר 430)
שירה והוראה/למידה (בחדר 431)
16:15–16:30 נעילה (באולם ג')
יו"ר: ד"ר עינב ארגמן – דברי סיום
16:30–17:15 לקראת פרויקט: לסטודנטים בשנה א' בלבד (באולם ג')
מהי עבודת גמר, ד"ר עינב ארגמן
חוויית הכתיבה: מפגש עם סטודנטים משנה ב'

 


להוספת האירוע ליומן
iCal
0