05.02.2017
יום ראשון
23:59-00:00
אודיטוריום

הזמנה לכנס מחקר בחינוך


ב-5 בפברואר 2017 יתקיים במכללה הכנס ה-17 למחקר בחינוך
 
 
 


 

דבר נשיאת המכללה, פרופ' מיכל בלר

בוקר טוב וברוכים הבאים לכנס השבעה-עשר למחקר בחינוך — כנס שנתי שעורכת מכללת לוינסקי לחינוך, בעידוד ובהכוונה של הרשות המופלאה שלנו למחקר ופיתוח – רשות אשר בראשה עומד בשנים האחרונות פרופ' יצחק גילת. הרבה תודה לאיציק ולכל הצוות שלו וכמובן לכל החוקרים המשתתפים בכנס השנה.

ביום הסגל השנה יוצגו חמישים ושישה מחקרים שבהם מעורבים שבעים וחמישה חברי סגל שלנו. מספרים מרשימים העולים משמעותית על המספרים המרשימים כשלעצמם בכנס בשנה שעברה שבו הוצגו ארבעים וחמישה מחקרים שבהם היו מעורבים שישים ושבעה חברי סגל.

זו מגמה מבורכת העולה בקנה אחד עם מגמת האקדמיזציה של המכללות לחינוך. מבחינת נושאי ההרצאות היום אפשר לומר שהמכללה צועדת בכיוונים החשובים שעליהם הצביעה ועדת בקרת האיכות של המל"ג, שבראשה עמד פרופ' סם ויינברג מאוניברסיטת סטנפורד. ועדה זו בדקה את בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות ובין היתר קבעה לגביהן בביקורתיות בלתי מבוטלת ארבע עשרה המלצות, שמתוכן אצטט שלוש:
"הפיכת חקר ההוראה לרלוונטי. מערכת התמריצים הנוכחית בשימוש המועצה להשכלה גבוהה לא מבחינה בין מחקר יישומי בבית ספר מקצועי ומחקר בסיסי שמתבצע במחלקה אקדמית. כתוצאה מכך, אין כמעט תמריץ לכך שהעבודה של חוקרים בתחום החינוך תגיע לקהל רחב יותר. המועצה צריכה לבחון דרכים חדשות למדוד השפעה בשילוב מדדים מסורתיים. המדדים האלה צריכים לכלול, בין היתר, פרסומים בעברית ובערבית המכוונים לאנשי המקצוע, קורסים וסדנאות מקוונים, ולמידה ציבורית (למשל, מאמרים בעיתונות ובמגזינים שמגיעים לקהל הרחב)."
"חשיבה מחדש על קידום. חברות באוניברסיטת מחקר משמעה שחבר סגל צריך לייצר מחקר איכותי. אבל מחקר חינוכי שנשאר רק על הדפים של כתב עת לא מועיל לאף אחד. אנו ממליצים בחום שפקולטות לחינוך ידרשו מהמועמדים לקידום להראות מחויבות להגיע לקהלים בישראל. המחויבות הזאת יכולה להתבטא באופנים רבים, כמו השתתפות בוועדות לאומיות, העברת הרצאות פומביות לקבוצות בקהילה, הופעה בתכניות טלוויזיה ורדיו, ותרומה בדרכים שונות לדיון הציבורי בנושאי חינוך. תיקי הקידום של המועמדים צריכים לכלול לפחות שני פרסומים שניתן לסווג אותם ב"תרגום למידה", שבה מחקר אקדמי מועבר בשפה יום-יומית ומופץ לקהלים דוברי עברית וערבית."
"אחריות חברתית. כל פקולטה לחינוך צריכה לבנות ולנהל אתר ייעודי, כפורום להפצת הממצאים לעוסקים בחינוך, לקובעי מדיניות, להורים ולציבור הרחב. עבור פקולטה לחינוך, ניהול דף פייסבוק, חשבון טוויטר ואתר עם סיכומים קלים לקריאה של המחקר הנוכחי צריכים להפוך לחלק בסיסי מהעבודה השוטפת. כפי שנכתב בהמלצה מס' שלוש ,יש להוציא "קול קורא" לחיפוש אחר רעיונות חדשניים לשימוש בטכנולוגיה כדי להגיע לקהלים גדולים יותר.
המועצה להשכלה גבוהה התכנסה לדון בהמלצות הוועדה ובין היתר קיבלה את ההחלטה הזאת:
"מומלץ כי בתהליכי קידום סגל, יתנו בתי הספר לחינוך משקל לתרומה ולמחויבות לקהילה המקצועית (חברות בוועדות לאומיות, הרצאות לקהל הרחב, הנגשת מחקרים אקדמיים וכל תרומה אחרת לשיח הציבורי בנוגע לחינוך). מומלץ כי תיקי קידום יכללו פרסומים מחקרים אקדמיים אשר הונגשו לפורומים מקצועיים לאומיים מחוץ לאקדמיה."

מבחינת תוכנית הכנס – נראה שסגל המכללה שלנו לא חיכה לוועדת וינברג ובאורח ספונטני ידעה לשלב בין מחקר אקדמי מחד גיסא, לבין רלוונטיות מאידך גיסא.

זו הזדמנות נפלאה לחזור ולבקש מכם, חברי הסגל, להיענות לפניות מחלקת השיווק שלנו ומשרד יחסי הציבור להנגיש את המחקרים שלכם לקהל הרחב. ההמלצות האלה הן תמיכה נוספת במגמה החשובה הזו.

אני מודעת מאוד לקושי של הסגל במכללות להקדיש זמן למחקר לאור עומס ההוראה וההדרכה הגדול היושב על כתפי הסגל. כולי תקווה שבמעבר לתקצוב הות"ת יחול שינוי משמעותי לטובה בנושא זה.

יישר כוח והרבה ברכות לכל המציגים. אני מאחלת לכולנו כנס מוצלח.

 


להוספת האירוע ליומן
iCal
0