08.10.2018
יום שני
17:00-09:30
קמפוס תל אביב

הכינוס הראשון של מרכז ארצי מהות לידע, מחקר ופיתוח בנושא קשר משפחות-מערכת החינוך


מבטים מצטלבים


שותפות חינוכית בין ההורים לבין צוותי חינוך

מגמות עכשוויות ועתידיות

 

הכינוס ביום שני, 8 באוקטובר 2018 (כ"ט בתשרי תשע"ט)  

באודיטוריום מכללת לוינסקי לחינוך

רחוב שושנה פרסיץ 15 תל-אביב 

ההרשמה הסתיימה


kenes_mahut

 

מטרות הכינוס הן לעורר דיון בסוגיות בתחום תקשורת בין משפחות לצוותי חינוך בגני הילדים ובבתי ספר, להפגיש אנשי מקצוע מתחומים שונים שעוסקים בנושא, לזמן שיח ביקורתי ולאפשר שיתוף בידע והצגתו.

העקרונות המובילים:

 • הפרקטיקה והמחקר תלויים באיכות המפגשים בין אנשים, גופים, ארגונים, תחומי דעת, קהילות ותרבויות
 • הצלחת המפגשים האלה מתבססת על נכונות כל הצדדים לקבל את קיומו של האחר ולהבין את הפרספקטיבות השונות

כדי לממש עקרונות אלה אנו מזמינים:

 • אנשי מחקר מדיסציפלינות שונות כגון חינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פילוסופיה, ניהול, תקשורת, משפט, אדריכלות, עיצוב ומתחומים נוספים
 • נציגים של רשויות מקומיות ושל משרד החינוך
 • צוותי חינוך ויועצים חינוכיים בבתי ספר ובגני ילדים
 • סטודנטים ומכשירי מורים

אנו קוראים לכם להציג את עבודותיכם, לתרום להבנה מעמיקה יותר של הנושא  תקשורת משפחות-מערכת  החינוך  ולהיות שותפים לפיתוח גוף ידע אמפירי שיהווה בסיס לטיוב הקשר משפחות-מערכת החינוך.

המחקרים המוצעים יכולים לעשות שימוש במתודולוגיות חדישות המתבססות על אמצעים חזותיים וייצוגים שונים; מחקרים שעושים שימוש במתודולוגיות איכותניות (מחקרים נרטיביים, מחקרי פעולה, חקר מקרים, מחקרים אתנוגרפיים, סיפורי חיים, חקר השיח ועוד);  מחקרים שעושים שימוש במתודולוגיה כמותית;  מחקרים שעושים שימוש במתודולוגיה משולבת (mixed methods).

אנו מבקשים להדגיש את ההשלכות היישומיות של המחקרים המוצעים ומעוניינים בתוכניות, במיזמים ובפרויקטים שמעוגנים במחקר ובידע עדכני.

 

תחום הכינוס הוא תקשורת משפחות-מערכת החינוך כפי שהיא באה לידי ביטוי:  

 • במפגשים רב-תרבותיים, בגילים ובאוכלוסיות שונות
 • במפגשים בין ההכשרה להוראה, המחקר והפרקטיקה
 • במפגשים מנקודות מבט שונות: ילדים, הורים, דמויות משמעותיות בקשר משפחות-מערכת החינוך, צוות חינוכי, יועצים, מטפלים
 • במפגשים מפרספקטיבות דיסציפלינריות שונות

 

נושאים מוצעים:

 • ערכים ואתיקה בתקשורת משפחות-מערכת החינוך
 • מאפייני התקשורת מורים/גננות עם משפחות של ילדים בהקשרי חיים שונים (ילדים בסיכון, ילדים במשפחות אלטרנטיביות, ילדים של הורים גרושים ועוד)
 • מאפייני התקשורת מורים/גננות עם משפחות באוכלוסיות מיוחדות (חינוך מיוחד, ילדים מחוננים) ובגילים שונים
 • היבטים רגשיים, חברתיים, קוגניטיביים ופיזיים והשפעותיהם על תקשורת משפחות-מערכת החינוך
 • מפגשים בין הורים ומחנכים, פנים-אל-פנים ובאמצעות מגוון של טכנולוגיות
 • רציפות ומעברים – תקשורת מחנכים עם משפחות במעברים בין-תרבותיים, במעברים בין שפות, במעברים בין מסגרות חינוך וכיו"ב
 • מציאות פוגשת מדיניות – השלכות המדיניות על התקשורת משפחות-מערכת החינוך
 • תקשורת משפחות-מערכת החינוך בנושאי הלמידה
 • קונפליקטים במפגשים בין פרספקטיבות, תפיסות ואידיאולוגיות שונות

ניתן להגיש הצעות בנושאים משיקים אחרים.

 

סוגי המושבים שניתן להגיש אליהם הצעות:

 • הרצאה יחידה: הצעה להרצאה יחידה תוגש על ידי חוקר או כמה חוקרים. השיבוץ למושב ייעשה על ידי מארגני הכינוס בהתאם לקשר התמטי המחבר בין ההרצאות באותו מושב. במושב ישובצו ארבע הרצאות באותו תחום. ההצעה שתוגש תכלול תקציר בהיקף של עד 300 מילים. משך כל הרצאה כ-20 דקות.
 • מושב מלא בנושא ייחודי: מושב מלא יכלול ארבע הרצאות סביב נושא מרכז, ויימשך 90 דקות. ההצעה תוגש במלואה על ידי יו"ר המושב ותכלול: כותרת המושב, שם יו"ר המושב ושיוכו המוסדי, הצגת מטרות המושב, התמות המרכזיות שמאחדות את ההרצאות הכלולות בו וארבעה תקצירים בהיקף 300 מילים כל אחד. בשורה הראשונה של כל תקציר יש לציין את שם המושב אליו שייך התקציר.
 • פוסטרים: הפוסטר מיועד לסייע למציג לתאר את עבודתו למתעניינים. ניתן לשלוח הצעות לפוסטרים בשני אופנים: (1) הצעה לפוסטר יחיד – הצגתו ושיבוצו ייקבעו על ידי מארגני הכינוס לפי קשר תמטי בין פוסטרים שיוגשו לכינוס; (2) פוסטר מונחה – מושב מלא: הצעה למקבץ של עד חמישה פוסטרים שיישלחו על ידי יו"ר/מנחה אחראי. לדוגמה, אפשרות זו יכולה להתאים לכמה מחקרים שנערכו על ידי מנחה באקדמיה העורך מחקרים שונים סביב תמה מסוימת. את הצעת המושב של הפוסטרים יגיש היו"ר-המנחה בתיאור קצר של מטרות מושב הפוסטרים והנושא המרכז, שמות מציגי הפוסטרים וכותרתו של כל פוסטר. כל מציג יציג את הפוסטר במשך חמש דקות. תפקיד היו"ר/המנחה לעורר דיון בעקבות הצגת הפוסטרים. ההצעה למושב פוסטרים תכלול כותרת, שם המגיש ושיוכו המוסדי, תקציר עד 300 מילים.
 • פורמט הפוסטרים שיוצגו בכינוס יהיה אחיד: גודל 100x 70ס"מ. מומלץ מאוד להציג בפוסטר מינימום מלל ומקסימום מידע חזותי. חשוב שהמלל בפוסטר יוצג בגופן בגודל 20 לפחות.
 • מעגלי שיח: מסגרת זו מתאימה למפתחי תוכניות, מיזמים ומודלים ייחודיים בנושא תקשורת משפחות-מערכת החינוך. סוג היצג זה מתאים למציגים שמבקשים לשמוע משוב על עבודותיהם ולעורר דיון ער וקונסטרוקטיבי על מטרותיו ודרכי היישום של המיזם/התוכנית/המודל שהם מציגים. כל מיזם/תוכנית/ מודל יוצג סביב מעגל שיח נפרד. בעקבות ההיצג הקצר ייערך דיון על המטרות, דרכי היישום והתרומה לנושא. ההצעות יוגשו על ידי מארגן המעגל ויכללו את כותרת המושב, שם מארגן מעגל השיח ושיוכו המוסדי, הצגת מטרות השיח, התמות והשאלות העומדות במרכזו. משך ההיצג והדיון: 90 דקות. ההצעה תוגש כתקציר כתוב עד 250 מילים.
 • "דיבייט" – הייד פארק: היצג זה מתאים למבקשים להעלות טיעון או דילמה מרכזיים בשדה המדיניות, הפרקטיקה או הזיקה בין שניהם בהקשר של תקשורת משפחות-מערכת החינוך. מטרת ההיצג לעורר למחשבה ולעשייה. המציגים יציגו את טיעוניהם במהלך כשבע דקות ובהמשך יתקיים דיון עם המשתתפים סביב ההיצג על הנושאים המועלים. המציג מתבקש לצרף מתעד של הדיון. מארגני הכינוס יאספו את תיעודי הדיונים ויציגו אותם כקובץ אלקטרוני אחרי הכינוס באתר הכינוס, שמציג סוגיות מרכזיות שמטרידות את קהילת העוסקים בתחום תקשורת משפחות ומערכת החינוך. המגישים הצעות מסוג "דיבייט" יגישו תקציר של כ-250 מילים ובו כותרת ה"דיבייט" ומטרתו, שם המציג ושיוכו המוסדי ושם המתעד ושיוכו המוסדי, ובסוף ההצעה יצרפו שאלות לדיון שיופנו למשתתפים. אנו מזמינים הצעות לדיבייט בתחומים כגון טשטוש היררכיות, סמכות הורית וסמכות מורית, תקשורת עם משפחות אלטרנטיביות, גבולות.

 

תוצרים צפויים מהכינוס:

 • ספר הכינוס הראשון בנושא תקשורת משפחות-מערכת החינוך בבתי הספר ובגני ילדים: ספר זה יכלול מאמרים מצטיינים שהוצגו בכינוס. יש לשלוח את המאמרים לאתר הכינוס עד 30.11.2018.
 • נייר עמדה שיסכם את הדיונים במעגלי שיח וב"דיבייט". נייר זה יכלול השלכות של מדיניות והמלצות להכשרת מורים ולפיתוחם המקצועי בתחום תקשורת משפחות-מערכת החינוך.

 

הנחיות לשליחת תקצירים: 

תקציר יוגש באופן מקוון בלבד כפי שיוצג בהמשך.

 • התקציר יוגש בעברית ויכיל עד 300 מילים.
 • שם ההרצאה יוגש בעברית ולא יחרוג מ-25 מילים.
 • ניתן לבצע העתק/הדבק (copy / paste) מקובץ MS Word או להקלידו למקום המיועד בטופס המקוון.
 • הגשת תקציר תלווה בפרטי יצירת קשר עם המגיש (מספר טלפון ודואר אלקטרוני).
 • המגיש יסמן את הנושא העיקרי, מתוך רשימת הנושאים, אליו מוגש התקציר. ניתן לציין עד 3 נושאים.
 • הגשת מושב מלא – יש להגיש בנפרד עבור המושב עצמו ועבור כל אחד מתקצירי המושב עם הפרטים הרלוונטיים שלו. יש לציין בראש גוף התקציר את המושב אליו הוא שייך.
 • עם הגשת התקציר יישלח אישור קליטה במערכת בדואר האלקטרוני. וועדת התכנית תבצע בדיקה ראשונית של התקצירים שיוגשו על פי לוח הזמנים המפורט בהמשך.

כל ההצעות שיתקבלו יוגשו לשיפוט אנונימי.

 

מועד אחרון להגשת הצעות לכינוס: 20.6.2018

תשובות יישלחו למגישי ההצעות עד: 8.8.2018

  

יו"ר הכינוס (בשיתוף):  ד"ר עידית טבק, פרופ' יצחק גילת, פרופ' אודרי אדי-רקח, גב' בטי ריטבו

חברי הוועדה האקדמית של הכינוס (לפי סדר הא"ב): 

פרופ' אסמעיל אבו סעד
ד"ר איימן אגרבייה
ד"ר תמי אייזנמן
פרופ' מיכל בלר
פרופ' צ'רלי גרינבאום
ד"ר חגית גליקמן
מר זאב גולדברג
פרופ' מרגלית זיו
פרופ' דורית טובין
פרופ' משה טטר
ד"ר קלודי טל
פרופ' יעקב יבלון
מר שמעון יום טוב
מר פז כהן
פרופ' ציפורה מגן
עו"ד ד"ר תמר מורג
פרופ' גוסטבו מש
ד"ר אלונה פורקוש-ברוך
ד"ר יעל קמחי
ד"ר טל רז
ד"ר ברוריה שדל
גב' חנה שדמי
פרופ' ציפורה שכטמן

 

——————- להגשת תקצירים לחצו כאן ——————-

 


להוספת האירוע ליומן
iCal
0