18.03.2020
יום רביעי
12:00-10:00

המרכז להוראה חדשנית ומיטבית – סדנה: להיות מנחה במפגש מקוון


מיועד לסגל האקדמי
במרחבי למידה עתידיים FLS


להוספת האירוע ליומן
iCal
0