11.01.2022
יום שלישי
14:00-10:00

הפקולטה לחינוך: יום עיון לתוכניות לתואר השני לחינוך מיוחד ולגיל הרך – אומנות ככלי טיפולילהוספת האירוע ליומן
iCal
0