02.07.2024
יום שלישי
18:00-08:00

הפקולטה לחינוך מוזיקלי בשיתוף עם משרד החינוך: יום עיון למורים למוזיקה ביסודילהוספת האירוע ליומן
iCal
0