13.02.2023
יום שני
22:00-19:00

הפקולטה לחינוך מוזיקלי: קונצרט מקהלה לציון סוף סמסטר א – חלק שנילהוספת האירוע ליומן
iCal
0