10.01.2018
יום רביעי
13:30-12:00
אולם ג'

הרצאה לכבוד שבוע הלשון העברית


הפקולטה הרב-תחומית

התוכנית לתואר שני בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית

מזמינים אתכם להרצאה לכבוד שבוע הלשון העברית

ביום רביעי 10.1.2018 בשעות 13:30-12:00 באולם ג'

ד"ר גבריאל בירנבאום ירצה בנושא: האקדמיה ללשון העברית – מילים חדשות ומחודשותלהוספת האירוע ליומן
iCal
0