19.06.2017
יום שני
12:00-09:00
אודיטוריום

התוכנית לבית הספר העל-יסודי מזמינה את הסטודנטים הלומדים בתוכנית ואת סגל המכללה


התוכנית לבית הספר העל-יסודי מזמינה את הסטודנטים הלומדים בתוכנית ואת סגל המכללה
ליום היצגים לסיכום שנת ההתנסות
ביום שני 19 ביוני 2017 בשעות 12:00-9:00 באודיטוריום
תוכנית היום
9:30-8:45 התכנסות וברכות
10:40-9:40 מושב ראשון: סדנאות לבחירה
11:00-10:40 הפסקה
12:00-11:00 מושב שני: סדנאות לבחירה
Tavla-19-6-2017

להוספת האירוע ליומן
iCal
0