05.12.2017
יום שלישי
14:00-08:30
אודיטוריום

"זה בידיים שלנו" מניעת אלימות ובריונות וטיפול בנושא במערכת החינוך


יום עיון לסטודנטים מהפקולטה לחינוך*

"זה בידיים שלנו"
מניעת אלימות ובריונות וטיפול בנושא במערכת החינוך

הפקולטה לחינוך בשיתוף עם היחידה לאקלים מיטבי וצמצום אלימות, שפ"י, משרד החינוך

ביום שלישי 5 בדצמבר 2017 (י"ז בכסלו תשע"ח)
באודיטוריום

סדר היום:

8:45-8:30 התכנסות (אודיטוריום)

9:00-8:45 דברי פתיחה וברכות

ד"ר יעל קמחי, רקטור בפועל

פרופ' ליה לאור, דיקנית הפקולטה לחינוך

10:20-9:00 תמונת מצב במשרד החינוך – בריונות ואלימות: הגדרות, מדיניות ותוכניות מניעה

גב' הילה סגל, מנהלת היחידה לאקלים מיטבי וצמצום אלימות, שפ"י, משרד החינוך

10:40-10:20 הפסקה

12:20-10:40 התוודעות לפרויקט "עוצמה" – מושבים מקבילים

אולם ג' – תואר שני בגיל הרך

אולם ד' – תואר ראשון בחינוך מיוחד

חדר 316 – תואר ראשון לבית הספר היסודי

חדר 335 – תואר ראשון בגיל הרך

חדר 405 – תואר ראשון לבית הספר העל-יסודי

12:45-12:20 הפסקה

14:00-12:45 מיצג חינוכי רב-חושי: חוויות משנות חיים (אודיטוריום) בפיתוחו של אורי ירדני

* יום העיון לבחירה של כל הסטודנטים הסדירים בשנים א' ו-ג' ושל הסטודנטים בתואר השני בגיל הרך

ze_beyadaim_shelanu_5_12_17


להוספת האירוע ליומן
iCal
0