17.10.2018
יום רביעי
15:30-14:00

טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ט בקמפוס אילת


אוכלוסיית היעד: שנה א' בתואר ראשון בקמפוס אילת

יתקיים בקמפוס אילת

באחריות קמפוס אילת


להוספת האירוע ליומן
iCal
0