02.04.2019
יום שלישי
17:15-13:00
חדר 424

יוזמות מנטוריות בתוכנית דב"ש בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב


הפעילות מיועדת לסטודנטים בשנה ב'

בחדר 424

באחריות ד"ר ענבל בכר-כץ וד"ר נועה גורי גוברמן


להוספת האירוע ליומן
iCal
0