04.10.2018
יום חמישי
14:00-09:00
קמפוס תל אביב

יום אוריינטציה למרצים חדשים – בוטל


אוכלוסיית היעד: מרצים חדשים בשנה"ל תשע"ט

חדר: 424

באחריות משאבי אנוש, רקטור


להוספת האירוע ליומן
iCal
0