05.09.2018
יום רביעי
11:00-09:00
קמפוס תל אביב

יום אוריינטציה לשנה א' בתוכנית התואר השני בהוראה ולמידה


אוכלוסיית היעד: שנה א' בתוכנית

בחדר 430

באחריות הפקולטה לחינוך


להוספת האירוע ליומן
iCal
0