10.09.2020
יום חמישי
12:00-09:00
קמפוס תל אביב

יום אוריינטציה לסטודנטים בשנה א בתואר הראשון בחינוך


אוכלוסיית יעד: סטודנטים בשנה א בקמפוס תל-אביב

באודיטוריום

באחריות ראשות מינהל הפקולטות וראש מינהל הסטודנטים


להוספת האירוע ליומן
iCal
0