30.10.2018
יום שלישי
17:00-08:00
קמפוס תל אביב

יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות – יום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהןלהוספת האירוע ליומן
iCal
0