07.01.2018
יום ראשון
14:30-17:45
אולם ג'

יום למידה לרגל יום הלשון העברית

קטגוריות


הפקולטה הרב-תחומית והחוג ללשון

מזמינים אתכם סטודנטים, מרצים, אנשי לשון ואוהבי לשון

ליום למידה לרגל יום הלשון העברית

יום ראשון כ' בטבת תשע"ח 7 בינואר 2018
אולם ג

14:45-14:30 ברכות
פרופ' מיכל בלר, נשיאת המכללה
פרופ' יוסי רענן, דיקן הפקולטה הרב-תחומית

15:20-14:45 גב' הילה שובלי-פולק: שילוב לשונות הדיבור והכתיבה
בתגוביות (לת) בהקשרים פוליטיים במרשתת

16:00-15:20 ד"ר אילת יפת: הומור ומטה-לשון בסיפורי מאיר שלו
הפסקה

16:45-16:15 ד"ר בת-ציון ימיני: צורות תִּפְעַלְנָה בעברית בת-זמננו

17:45-16:45 מפגש עם ד"ר רוביק רוזנטל: עברית שפה משובשת
שוברי שיניים, ביטויים משוכלים, משחקי גששית ועוד
Lashon-inv-1-2018
מעלה מפה...