22.05.2019
יום רביעי
16:00-08:00
קמפוס תל אביב

יום למידה מסכם לתוכנית החינוך המיוחד


אוכלוסיית היעד: שנים א', ב', ג' בתוכנית החינוך המיוחד, בתוכנית המשלבת חינוך לבית הספר היסודי והעל יסודי ובתוכנית חמ"ד

באולמות ג, ד, ה + חדרים 310, 314, 316, 325, 326, 328

באחריות ד"ר אורלי הבל


להוספת האירוע ליומן
iCal
0