18.11.2020
יום רביעי
13:30-12:00
קמפוס תל אביב

יום למידה בתוכנית לתואר שני בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית: מעורבות מורי שפה בתוכניות בינלאומיות והכשרת מורים במדינות מתפתחות


 

יום למידה בתוכנית לתואר שני בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית:

מעורבות מורי שפה בתוכניות בינלאומיות והכשרת מורים במדינות מתפתחות

 

המפגש יעסוק במדינות מתפתחות (עולם שלישי) ויחשוף פרויקטים ישראליים ואפיקים ליישום תהליכי חינוך בהן. ייבחנו עקרונות מנחים לפעילות הומניטרית בינלאומית, תוך התמקדות במאפייני חינוך בין-תרבותי על השאלות האתיות שהוא מזמן והפרקטיקות הכלולות בו. המפגש מיועד לסטודנטים ולסגל תוכנית התואר השני בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית והוא ייערך במתכונת מקוונת.


להוספת האירוע ליומן
iCal
0