13.08.2020
יום חמישי
15:00-08:30
קמפוס תל אביב

יום סגל לציון פתיחת שנת הלימודים + יום אוריינטציה למרצים חדשים


אוכלוסיית יעד: סגל אקדמי ומנהלי, מרצים חדשים בשנה"ל תשפ"א.

מקום: אודיטוריום + 118

אחראי: רקטור ומשאבי אנוש


להוספת האירוע ליומן
iCal
0