19.06.2018
יום שלישי
16:30-08:30
אודיטוריום

כינוס סיום והצגת עבודות גמר בתוכניות התואר השני .M.Ed בחינוך לגיל הרך ובחינוך המיוחד 


הפקולטה לחינוך

כינוס סיום והצגת עבודות גמר 

בתוכניות התואר השני .M.Ed בחינוך לגיל הרך ובחינוך המיוחד 

יום שלישי (ו' בתמוז תשע"ח) 19 ביוני 2018

 

תוכנית הכינוס

8:30–9:00 התכנסות (באודיטוריום)
9:00–9:45 דברי פתיחה
פרופ' מיכל בלר, נשיאת המכללה
פרופ' ליה לאור, דיקנית הפקולטה לחינוך
ד"ר קלודי טל, ראש התוכנית לתואר השני חינוך בגיל הרך
ד"ר רבקה הלל לביאן, ראש התוכנית לתואר השני בחינוך המיוחד
10:00–11:30 מושבים מקבילים I:
חינוך לגיל הרך – מושבים 1, 2, 3, 4
חינוך מיוחד –  מושבים א', ב', ג'
11:30–11:45 הפסקת קפה
11:45–13:15 מושבים מקבילים II:
חינוך לגיל הרך – מושבים 1, 2, 3, 4
חינוך מיוחד – מושבים א', ב', ג', ד'
13:15–14:00 הפסקת צוהריים
14:00–15:30 מושבים מקבילים III:
חינוך לגיל הרך – מושבים 1, 2, 3, 4
חינוך מיוחד – מושבים א', ב', ג'
15:30–16:30 מושב נעילה
ד"ר יעל קמחי, רקטור המכללה בפועל
ד"ר רבקה הלל לביאן וד"ר קלודי טל
נציגות הסטודנטים
מנחה: ד"ר גילה רוסו-צימט

 

 


להוספת האירוע ליומן
iCal
0