16.06.2021
יום רביעי
16:00-10:00

כנס היצגי פרויקטים בתוכנית לתואר שני בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותיתלהוספת האירוע ליומן
iCal
0