20.06.2018
יום רביעי
16:00-14:00
אודיטוריום

מהלכה למעשה, מתאוריה לפרקטיקה


מהלכה למעשה
מתאוריה לפרקטיקה

אנו שמחים וגאים להזמינכם

ליום השיא

המסכם את תוכנית ההתנסות בהוראה

של הפקולטה לחינוך מוזיקלי לשנת הלימודים תשע"ח

20 ביוני 2018
16:00-14:00
אודיטוריום מכללת לוינסקי לחינוך

בתוכנית:

היצגים של סטודנטים מקבוצות ההתנסות

האירוע פתוח לסגל האקדמי והמינהלי של מכללת לוינסקי לחינוך

*השתתפות חובה לכל הסטודנטים הלומדים בשנים א'-ג' בתואר הראשון לחינוך מוזיקלי


להוספת האירוע ליומן
iCal
0