26.05.2021
יום רביעי
13:00-10:00

מרכז מהות לקשרי הורים-מערכת החינוך: מפגש למידה בתוכניות M.Teach ותואר שני בהוראה ולמידה


­התוכנית לתואר שני ותעודת הוראה M.Teach לבית הספר היסודי ולבית הספר העל-יסודי
והתוכנית לתואר שני בחינוך M.Ed. בהוראה ולמידה במכללת לוינסקי לחינוך
בשיתוף עם מרכז המחקר והידע "מהות" ואגף בכיר שפ"י במשרד החינוך
שמחים להזמינכם למפגש למידה בנושא:

כינון ­: מבט מערכתי וכיתתי 

ביום רביעי 26.5.2021 בשעות 11:30-10:00

במתכונת מקוונת (zoom)

 

סדר המפגש

10:10-10:00 דברי פתיחה

ד"ר ליאת ביברמן-שלו, מ"מ ראש תוכנית M.Teach לבית הספר היסודי ולבית הספר העל-יסודי וראש המחלקה לחינוך במכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר ענת כורם, ראש מרכז המחקר והידע "מהות" ליחסי צוותי חינוך-הורים
גב' הילה סגל זדביל, מנהלת אגף תוכניות סיוע ומניעה, אגף בכיר שפ"י, משרד החינוך

11:25-10:10 סדנאות בנושא קשר מורים-הורים: מאפייניו ומקומו במארג הפרופסיונלי של המורה. כלים לניהול תקשורת מורים-הורים מיטבית ברמת המערכת וברמת הכיתה ("המודל הכיתתי")

המנחות:
גב' נעמה ברנדמן, מדריכה בתחום הורים ומשפחה, אגף בכיר שפ"י, משרד החינוך
גב' רונית הררי, מדריכה בתחום הורים ומשפחה, אגף בכיר שפ"י, משרד החינוך
גב' שלומית חסיד, מדריכה בתחום הורים ומשפחה, אגף בכיר שפ"י, משרד החינוך

גב' אורנה מרק, מדריכה בתחום הורים ומשפחה, אגף בכיר שפ"י, משרד החינוך

גב' ליבנת שדה ביטון, מדריכה בתחום הורים ומשפחה, אגף בכיר שפ"י, משרד החינוך

 

11:30-11:25 סיכום

ד"ר אוהד דוד, ראש תוכנית התואר השני בחינוך M.Ed. בהוראה ולמידה

 


להוספת האירוע ליומן
iCal
0