23.10.2019
יום רביעי
12:00-10:00

פורום הוראה חדשנית בנושא: ניהול למידה והערכה במודל

מיועד לאוכלוסיה: סגל אקדמי

המרכז להוראה חדשנית ומיטבית מזמין את חברי הסגל האקדמי

 

הזמנה לניהול למידה והערכה במודל 23.10.2019

 

ניהול למידה והערכה במודל 

23.10.2019 יום רביעי 12:00-10:00 בחדר 238

 

ניהול קורס מקוון או קורס פנים אל פנים והערכת סטודנטים בו עשויים להיות מאתגרים למרצים ותיקים וחדשים. במפגש זה מרצים המלמדים בקורסים אלה יוכלו לרכוש אסטרטגיות הוראה ולמידה כמו גם ללמוד להשתמש בכלי Moodle מגוונים.

במפגש יודגשו היבטים פדגוגיים וארגוניים בניהול אתר למידה ב-Moodle, למשל:

  • התנסות בארגון אתר הלמידה במגוון אפשרויות המותאמות לאופי הקורס ולתכניו
  • חשיפה לדרכים ולכלים שבאמצעותם המרצה יכול לנהל את למידת הסטודנטים באתר
  • הפקת דוחות שונים לשימושים פדגוגיים וארגוניים
  • היכרות עם מערכת ניהול הציונים ועם אופני כתיבת משוב והערכה לסטודנט

 

המפה לא זמינה

להוספת האירוע ליומן
iCal
0