07.10.2018
יום ראשון
12:00-10:00
קמפוס תל אביב

סדנת הוראה במרחבי למידה עתידיים FLS


7.10.2018

הוראה במרחבי למידה עתידיים FLS  |  ד"ר עינת גיל וחוה אברמסקי בן חורין

12:00-10:00 בחדר 122

 

מרחבי למידה עתידיים (מל"ע; Future learning spaces – FLS) הם מרחבים דינמיים, רוויי טכנולוגיות אינטראקטיביות, המאפשרים התנסות מבוקרת בפדגוגיות חדשניות. זהו מושג תאורטי צעיר ומציאות מתהווה במפה של המוסדות להשכלה גבוהה ובבתי הספר בארץ ובעולם. הוא מציין את השתנות הסביבות הלימודיות המשלבות פדגוגיה חדשנית וטכנולוגיה, בו נפתחות אפשרויות חדשות להוראה ולמידה בדגש על למידה פעילה ושיתופית, בניית ידע קהילתי ושימוש בטכנולוגיות מגוונות.

בסדנה תיערך הכרות עם המאפיינים והטכנולוגיות של מרחבי הלמידה העתידיים שנפתחו בשנה החולפת במכללה במרכז להוראה חדשנית ומיטבית, וממשיכים את פעולתם השנה. נשלב התנסות עם המרחב והטכנולוגיות לצד חשיבה ופיתוח של אפשרויות ההוראה במרחב. כמו כן יוצגו דוגמאות מעשייתם של מרצים כדי לתת רעיונות לכיווני יישום אפשריים.

 

להרשמה בטופס מקוון


להוספת האירוע ליומן
iCal
0