18.09.2016
יום ראשון
23:59-00:00
רחבת האודיטוריום

קול קורא לתערוכה "תוצרת בית – בוגרים"


הגלריה לאמנות עכשווית של מכללת לוינסקי לחינוך פותחת את שנת הלימודים תשע"ז עם תערוכה מיצירות בוגרי המכללה.
התערוכה תיפתח ב- 18.9.2016 למשך כחודשיים.

הבוגרים מוזמנים להגיש מועמדות להצגת פרי יצירתם במדיומים: ציור, צילום, איור ועוד.
לטובת הגשת המועמדות, יש להעביר בדוא"ל להדס ארזי: hadas@levinsky.ac.il: שם מלא, 4-3 דימויים של העבודות וכמה מילים על הקונספט.
העבודות יעברו ועדת שיפוט בראשות ד"ר חוסני אלח׳טיב שחאדה, אוצר התערוכה וראש החוג לאמנות במכללה.
רק היצירות* שייבחרו יוצגו לבסוף בתערוכה.
עבודות שנתלו בעבר לא יוצגו שוב.

את החומרים יש לשלוח לא יאוחר מיום 28.8.2016
תשובות למגישים מועמדות יימסרו לא יאוחר מיום 3.9.2016

* על המגישים להביא את העבודות שיתקבלו להצגה בתערוכה כשהן מוכנות לתלייה לא יאוחר מיום 15.9.2016. צילומים יודפסו ויודבקו על קאפה ע"י המגישים.
מאחלים לכם הצלחה ושנה פורייה,
ד"ר חוסני אלח׳טיב שחאדה, ראש החוג לאמנות

הדס ארזי, מנהלת גלריית מכללת לוינסקי לאמנות עכשווית


להוספת האירוע ליומן
iCal
0