16.10.2023
יום שני
15:30-14:00

קמפוס אילת: טקס פתיחת שנת הלימודים תשפ"דלהוספת האירוע ליומן
iCal
0