24.10.2022
יום שני
15:00-14:00

קמפוס אילת: טקס פתיחת שנת הלימודים תשפ"גלהוספת האירוע ליומן
iCal
0