08.06.2017
יום חמישי
23:59-00:00
רחבת האודיטוריום

תערוכת סטודנטים מהחוג לאמנות


תערוכת סטודנטיות מהחוג לאמנות – מחווה לד״ר נעמי הופמן לרגל פרישתה לגמלאות

תערוכה זו כוללת אוסף של עבודות פרי יצירתן של סטודנטיות מהחוג לאמנות אשר למדו בקורסים שונים אצל ד״ר נעמי הופמן. התערוכה כוללת מגוון רחב של עבודות, המייצג את רוחב פועלה ואת הלך הרוח הנעים שהשרתה ד״ר נעמי הופמן על החוג לאמנות. את עבודתה אפיינו למדנות, שקדנות, עשייה ויצירת אווירת לימוד וחקר אשר אפשרו לסטודנטיות בחוג לאמנות להמריא לגבהים. תערוכה זו היא מחווה לפועלה רב-השנים, לנתינתה הגדולה ולהשכלתה הרחבה שאותם העניקה בלב רחב לחוג במשך שנים רבות.
התערוכה כוללת כמה מרכיבים:
א. ״הוצאה מהקשר״ – בהשראת אמנות הפופ, בקורס אמנות דיגיטלית
במסגרת הקורס המקוון אמנות דיגיטלית, התרכזה אחת מיחידות ההוראה באופנים השונים שבהם ניתן להוציא חפץ מהקשרו היומיומי. זהו מרכיב המאפיין זרמים באמנות כמו דאדא, סוריאליזם ופופ ארט. את תהליך הפקעת האובייקט מסביבתו הנורמלית והצבתו בהקשר אחר שיישנה את משמעותו, החלו הסטודנטים מצילום תקריב של חפץ אישי, המשיכו בצילום מבחר ממקומות מעניינים שישמשו כ"רקע" וסיימו בהרכבת פוטומונטאג'ים שבהם מיקומו את החפץ על גבי הרקע השונה. סביבתם הטבעית של החפצים שבתרגיל שונתה באופנים שונים: שינוי בגודל, שינוי בחומר, שינוי במיקום, שכפול או קריאת תיגר על כוח הכבידה.
ב. ״פוטו-קולאז'״ – בהשראת האמן דיוויד הוקני, בקורס אמנות דיגיטלית
אחת מיחידות ההוראה בקורס המקוון אמנות דיגיטלית עסקה ביצירות פוטו-קולאז' של האמן דיוויד הוקני. כדי ליצור אותן, צילם הוקני מספר רב של תמונות קטנות במצלמת פולרואיד. כל תצלום ייצג פרט מהמראה הנשקף לעיניו. צירוף התמונות לכדי תמונה שלמה מזכיר פסיפס.
יצירות הפוטו-קולאז' של הוקני מציגות שלושה מרכיבים אמנותיים שתמונה אחת לא יכולה להציג: זמן, מרחב וסיפור – מרכיבים המאפיינים את הקוביזם. המצרפים של הוקני מייצגים לדבריו את תחושותיו לגבי "אובייקטיביות מול סובייקטיביות בתמונה". הוא מאמין כי אין ראייה אובייקטיבית אלא התרשמות של הצופה מכל תמונה סובייקטיבית.
ג. תצלומים מהסיור בציפורי ובבית אלפא (תשע״ז)
סיור שייזכר קודם כל בשל הקור העז ששרר באותו זמן… בתצלומים מתעדות הסטודנטיות את חוויית הסיור הלימודי לשני אתרים חשובים אשר מלמדים על העבר העשיר של האמנות, אך מתקשרים עם ההיסטוריה שלה גם כיום.
ד. ״קולאז'״ – יצירות ברוח הסוריאליזם היוריסטי, בקורס ממודרניזם לפוסט-מודרניזם
הסטודנטים יצרו קולאז'ים של דימויים ומטאפורות בעזרת גזירה והדבקה של ז'ורנלים.
ה. יצירות ברוח הפוסט-מודרניזם, בקורס ממודרניזם לפוסט-מודרניזם
יצירות של סטודנטים שתוכניהן מתמקדים בנושאים חברתיים רלוונטיים דוגמת פמיניזם, כסף וכלכלה, אלימות, גזענות ועוד, תוך שימוש באסטרטגיות/אפיונים פוסט-מודרניים אחדים למשל, מחווה לאמן, שילוב טקסט ביצירה, שימוש בכלים טכנולוגיים עכשוויים, לקטנות (אקלקטיות) שמתבטאת בסגנונות אמנות שונים או עירוב בין חומרים באותה יצירה, עירוב בין אמנות גבוהה לנמוכה ועוד.

אוצר: ד״ר חוסני אלח׳טיב שחאדה, ראש החוג לאמנות
ניהול והפקה: הדס ארזי

להוספת האירוע ליומן
iCal
0