29.11.2017
יום רביעי
16:00-14:30
אודיטוריום

29.11.2017 רביעי מוזיקלי בלוינסקי: סטודנטים ומפקחים חולמים את עתיד החינוך המוזיקלי בישראל


רביעי 29.11.2017

בשעות 16:00-14:30

באודיטוריום מכללת לוינסקי לחינוך

רחוב שושנה פרסיץ 15 תל אביב-יפו

*הכניסה חופשית

*מומלץ להירשם מראש

הזכות לשינויים שמורה למכללת לוינסקי לחינוך

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לצלם את האירוע ואת המשתתפים בו ולעשות בצילומים אלו שימוש באתר המכללה ובפרסומים שונים מטעמה. כל הבוחר להשתתף באירוע נותן את הסכמתו לכך.

פרטים נוספים בטלפון: 03-6902470

ובדוא"ל: music-events@levinsky.ac.il


להוספת האירוע ליומן
iCal
0