08.06.2017
יום חמישי
23:59-00:00
רחבת האודיטוריום

תערוכת סטודנטים מהחוג לאמנות

08/יונ/2017 - 08/יול/2017 @ כל היום -

ב- 8.6.2017 עלתה תערוכה של הסטודנטים מהחוג לאמנות לרגל פרישתה של ד"ר נעמי הופמן

08.06.2017 בשעה 23:59-00:00
08.06.2017
יום חמישי
12:00-11:15
חדר אוכל

כנס חינוך 2

08.06.2017 בשעה 12:00-11:15
13.06.2017
יום שלישי
02:30-01:00
אודיטוריום

אירוע 1

13.06.2017 בשעה 02:30-01:00
14.06.2017
יום רביעי
13:45-08:30
אודיטוריום

רגעים של הרהורים וערעורים

14/יונ/2017 @ 8:30 - 13:45 -

ב- 14.6.2017 יתקיים יום עיון של תכנית החינוך המיוחד

14.06.2017 בשעה 13:45-08:30
19.06.2017
יום שני
12:00-09:00
אודיטוריום

התוכנית לבית הספר העל-יסודי מזמינה את הסטודנטים הלומדים בתוכנית ואת סגל המכללה

19/יונ/2017 @ 9:00 - 12:00 -

ב- 19.6.2017 יתקיים יום היצגים של בית הספר העל-יסודי

19.06.2017 בשעה 12:00-09:00
20.06.2017
יום שלישי
23:59-00:00
רחבת האודיטוריום

היצגי גמר של סטודנטיות בשנה ג' בתוכנית לגיל הרך

20/יונ/2017 - 21/יונ/2017 @ כל היום -

ב- 20-21.6.2017 הציגו סטודנטיות משנה ג' בתוכנית לגיל הרך את היצגי הגמר שלהן.

20.06.2017 בשעה 23:59-00:00
21.06.2017
יום רביעי
22:00-20:00
קמפוס תל אביב

גמר תחרות הלחנת שירי משוררת הבית לשנת תשע"ז, אורית גידָלי.

21/יונ/2017 @ 20:00 - 22:00 -

ב- 21.6.2017 נערך אירוע גמר תחרות הלחנת שירי משוררת הבית לשנת תשע"ז, אורית גידָלי.

21.06.2017 בשעה 22:00-20:00