אנחנו מחפשים מורה למדעים לשנת תשע”ט לבית ספרנו "בית חינוך ירקון "הנמצא ליד צומת ירקונים.

 

אנחנו מחפשים מורה למדעים לשנת תשע”ט לבית ספרנו "בית חינוך ירקון "הנמצא ליד צומת ירקונים.

היש להעביר קורות חיים ל יהודית אורן

רכזת מדעים בבית חינוך ירקון

judith@yoren.com