דרושה מורה מחליפה בקרית חינוך דרור – 20.12.2018

לקרית חינוך דרור, צומת בני דרור,

מחפשים מורה מחליפה למדעים שכבות ז' ו- ט',

למילוי מקום (חופשת לידה) מתחילת ינואר.

 

לפרטים ניתן לפנות לקרינה 0543054090
Karina@kdror.co.il