דרושים מורים בבית ספר טבנקין בבית ים – 16.5.2018

ביה"ס טבנקין בבת ים קולט צוות חינוכי

מחנכות/מחנכים לכיתות א-ב

מורה למתמטיקה לשכבות ג'-ו

מורה למדעים לשכבות ג'-ו

לפרטים 052-2369250 מרסל-052-3385867 רינת