דרושים מורים בחינוך המיוחד בחטיבת ביניים בחדרה – 24.12.2018

דרושים לאיוש משרות הוראה בתחום החינוך המיוחד,
בחטיבת ביניים בחדרה.

  1. 16 ש״ש 4-5 ימים בשבוע כמורת שילוב. (עם אופק גם לשנה הבאה)
  2. מילוי מקום של מחנכת כיתת חינוך מיוחד החל מחודש מאי ועד ה- 20 ביוני. 5 ימים בשבוע משרה מלאה. (עם אופק לשנה הבאה).

לשליחת מי׳ל לקורות חיים נא לפנות למ׳יל:

kohavitmo@gmail.com

כוכבית